Automatyka kolejowa, telekomunikacja i energetyka – KZA Zielonka

Realizacje

Kompleksowa obsługa projektów budowlano-montażowych

Przez lata prowadzenia działalności nasza firma miała okazję wziąć udział w wielu ciekawych projektach, dzięki którym niezmiennie poszerzaliśmy horyzonty i rozbudowywaliśmy zakres naszych usług.

Dotychczas obsługiwaliśmy wiele kontraktów realizowanych na potrzeby spółek z branży kolejowej i transportowej, jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Braliśmy udział w wielu skomplikowanych przetargach obejmujących zarówno budowę nowopowstałych inwestycji, jak i modernizację istniejących.

 

W trakcie realizacji:

 • Remont urządzeń srk na stacji Bliżyn. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202” w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”. Umowa podwykonawcza z Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o.
 • Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) w ramach projektu: „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”. Umowa podwykonawcza z Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie obsługi technicznej i diagnostycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów. Umowa z PKP Intercity S.A.

 

Realizacje zakończone w roku 2024:

 • Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin – Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz. Wykonanie prac związanych z wymianą trzech kompletów urządzeń sygnalizacji przejazdowej typu SPA-5 kat. B dla trzech lokalizacji w km: 115,823, km 134,608, 148,346, wraz z dostawą, uruchomieniem, testami, szkoleniem personelu obsługi. Umowa podwykonawcza ze STRABAG Sp. z o.o.
 • Budowa zabezpieczenia przejścia kat. C+E przy ul. Karczunkowskiej, km 3,313 linia kolejowa 937 Warszawa Okęcie – Jeziorna. Umowa podwykonawcza z Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie usługi utrzymania, obsługi technicznej i diagnostycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii kolejowej zarządzanej przez Warszawską Kolej Dojazdową Sp. z o.o.
 • Wykonanie projektu oraz wymiana tablic bezpieczników nastawczych na posterunkach nastawczych Gr oraz Gr1 na bocznicy kolejowej „PKP Intercity” S.A. Warszawa Grochów. Umowa z PKP Intercity S.A.
 • Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Umowa podwykonawcza z THALES Polska Sp. z o.o.

 

Realizacje zakończone w roku 2023:

 • Zmiana kategorii przejazdów kolejowo-drogowych z kategorii „D” na kategorię „B” w km 45,512 i w km 50,212 linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Szczytno. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wymiana wskaźników W19, W20 i W24 na wskaźniki w technologii LED wraz z montażem okablowania w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie zintegrowanego systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa Okęcie – Radom linii nr 8 w ramach projektu POIIŚ 7.1-19.1 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom”. Umowa podwykonawcza z Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o.
 • Zabudowa urządzeń SSP na przejeździe kategorii „D” i zmiana kategorii na „C” na linii nr 40 Sokółka – Suwałki w km 8,576, km 29,305, km 54,404, km 82,240 z podziałem na 4 zadania. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Naprawa kabla sterowniczego na stacji Piotrków Trybunalski, linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice. Zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Budowa teletechnicznej linii kablowej na odcinku Siedlce – Sokołów Podlaski oraz zabudowa urządzeń SSP kat. B na przejazdach km 100,262 i 115,725, linia kolejowa nr 55 Sokołów Podlaski – Siedlce (etap 2 – zabudowa urządzeń SSP kat. B na przejazdach km 100,262 i 115,725). Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Realizacje zakończone w roku 2022:

 • Wymiana elementów zasilania urządzeń srk na st. Świerże Górne. Zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Remont urządzeń srk na stacji Świerże Górne linia nr 77. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wykonanie prac branży sterowanie ruchem kolejowym w ramach zadania pn. „Remont infrastruktury torowej na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Grochów”. Umowa podwykonawcza z LWZ Sp. z o.o.
 • Przeniesienie odcinka izolowanego it027 na torze 1WKD w ramach projektu: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. Zlecenie Budimex S.A.
 • Naprawa infrastruktury kablowej na przejeździe kat. A w km 162,641 linii 18 oraz w km 49,878 linii 201 do powiązania z urządzeniami stacyjnymi. Zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wymiana kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych wraz z kopaniem, układaniem w ziemi, w kanale betonowym i w przepustach na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Zaprojektowanie i budowa kablowej linii telekomunikacyjnej w relacji Tomaszów Mazowiecki – Opoczno na linii kolejowej 25 Łódź Kaliska – Dębica w ramach zadania: „Doziemienie linii napowietrznych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej”. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wykonanie przebudowy urządzeń srk w okręgu posterunku GR23 na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Grochów. Umowa z „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 • Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-4 na napędy po regeneracji w stacji Kłodawa (19 sztuk), w stacji Warszawa Wschodnia (18 sztuk) oraz w rejonie posterunku odgałęźnego Zamków (8 sztuk) na liniach kolejowych nr 002 i 003. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Naprawa infrastruktury kablowej urządzeń SSP w km 6,348, linia kolejowa nr 741 Mimowola – Jaksice. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Realizacje zakończone w roku 2021:

 • Remont urządzeń srk w okręgu TrW stacja Toruń Wschodni, linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa i 207 Toruń Wschodni – Malbork. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wymiana sygnalizacji kształtowej na świetlną na stacji Końskie, linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska – Dębica. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Zabudowa samoczynnej blokady liniowej na linii kolejowej nr 545 realizowanego w ramach projektu pn. “Zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych”. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Opracowanie projektów wykonawczych i realizacja robót dla LCS Warszawa Okęcie, LOT B w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)”. Umowa podwykonawcza z THALES Polska Sp. z o.o.
 • Budowa teletechnicznej linii kablowej na odcinku Siedlce – Sokołów Podlaski oraz zabudowa urządzeń SSP kat. B na przejazdach km 100,262 i 115,725, linia kolejowa nr 55 Sokołów Podlaski – Siedlce (etap 1 – budowa teletechnicznej linii kablowej na odcinku Siedlce – Sokołów Podlaski). Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Zabudowa nowych urządzeń srk w okręgu TrW2 stacji Toruń Wschodni, linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Realizacje zakończone w roku 2020:

 • Zabudowa kontroli niezajętości odcinka JtA na stacji Opoczno opartego na systemie licznika osi. Zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wymiana napędów mechanicznych na elektryczne na stacji Opoczno, linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska – Dębica. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wykonanie modernizacji zasilania urządzeń SBL wraz z wymianą kabla zasilającego po torach 3M, 4M na szlaku Warszawa Podskarbińska – Warszawa Rembertów na linii kolejowej nr 448 oraz 1M, 2M na szlaku Warszawa Antoninów – Warszawa Rembertów na linii kolejowej nr 2. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Budowa podziemnej linii telekomunikacyjnej na linii kolejowej nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie, odcinek Chojnice – Człuchów km 3,000-13,700. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wymiana kabli o nieprawidłowych parametrach w urządzeniach srk na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wykonanie robót budowlanych branży sterowania ruchem kolejowym w zakresie zabudowy komputerowych urządzeń na stacji Warszawa Jelonki i 3-odstępowej samoczynnej blokady liniowej na szlaku Warszawa Jelonki – Warszawa Gdańska w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)”. Umowa podwykonawcza z Zakładami Automatyki KOMBUD S.A.

 

Realizacje zakończone w roku 2019:

 • Roboty utrzymaniowo-naprawcze polegające na wymianie kabli magistralnych o zaniżonych parametrach na stacji Ostrów Wielkopolski, linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice oraz wprowadzenie ich do budynku nastawni lub szaf kablowych z rozszyciem i podłączeniem. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Odbudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Świerże Górne na linii nr 77 Janików – Świerże Górne. Zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wykonanie prac branży srk oraz energetyki w ramach realizacji zadania pn. „Wymiana torów i rozjazdów na stacji Świerże Górne, na linii kolejowej nr 77 Janików – Świerże Górne wraz z robotami towarzyszącymi”. Umowa podwykonawcza z Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
 • Zaprojektowanie oraz budowa mijanki Janików „Jn” wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i zasilania trakcyjnego. Umowa podwykonawcza z Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
 • Opracowanie projektów wykonawczych i realizacja robót dla LCS Warszawa Okęcie, LOT A w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)”. Umowa podwykonawcza z THALES Polska Sp. z o.o.
 • Zabudowa urządzeń telewizji użytkowej do stwierdzenia sygnałów końca pociągów na stacji Jastrzębna, linia kolejowa nr 40 Sokółka – Suwałki. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Przebudowa klasycznego systemu kontroli niezajętości torów i rozjazdów na system w oparciu o liczniki osi i wymiana pulpitu nastawczego na stacji Jastrzębna na linii kolejowej nr 40 Sokółka – Suwałki. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Zabudowa urządzeń SSP (kat. C) na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w km 17,365 na linii kolejowej nr 40 Sokółka – Suwałki na szlaku Sokółka – Sidra. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wymiana kabli dla urządzeń srk na stacji Sieciechów na linii kolejowej nr 76 Bąkowiec – Kozienice. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Realizacje zakończone w roku 2018:

 • Zaprojektowanie i wykonanie w systemie „projektuj i buduj” robót związanych z budową podziemnych linii telekomunikacyjnych dla potrzeb urządzeń srk i tk w celu ograniczenia negatywnych skutków awarii powstałych na liniach napowietrznych na linii kolejowej nr 40 Sokółka – Suwałki. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Zaprojektowanie i wykonanie w systemie „projektuj i buduj” robót związanych z budową podziemnych linii telekomunikacyjnych dla potrzeb urządzeń srk i tk na odcinku Nasielsk – Płońsk na linii kolejowej nr 27 Nasielsk – Toruń Wschodni. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Dostawa i zabudowa urządzeń SSP kat. C w km 41,264; km 43,091 i km 47,772 na linii dwutorowej nr 22, odcinek Drzewica – Przysucha w ramach zadania „Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałkówek – Tomaszów Maz. – Radom oraz na przyległych łącznicach”. Umowa podwykonawcza z Przedsiębiorstwem Budownictwa Specjalistycznego TRANSKOL Sp. z o.o.

 

Realizacje zakończone w roku 2017:

 • Wymiana sieci kablowej i urządzeń niezajętości torów i rozjazdów na stacji Zajezierze na linii kolejowej nr 26. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wymiana kabli sygnalizacyjnych i sterujących na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tory-kolejowe-6
tory-kolejowe-4
tory-kolejowe-5
tory-kolejowe-3
tory-kolejowe-2
tory-kolejowe-11
tory-kolejowe-12
tory-kolejowe-1
tory-kolejowe-9
tory-kolejowe-10
tory-kolejowe-7
tory-kolejowe-8